Thành phố Sông Công

Giám sát việc bảo vệ môi trường tại TP Sông Công sau phản ánh của Lao Động

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - UBND TP Sông Công sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Khu liên hợp xử lý rác thải Sông Công cũng như đẩy mạnh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Tân Quang sau phản ánh của Báo Lao Động.

Thành phố Sông Công - Hiện thực, tiềm năng và triển vọng

Vũ Minh |

Trải qua 30 năm xây dựng phát triển, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Sông Công đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng bước khai thác những tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động và sử dụng tối đa mọi nguồn lực, để phát triển kinh tế - xã hội.