Thành lập cơ sở

Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh kết nạp thêm 850 đoàn viên

QUANG THÁI (CĐ các KKT Hà Tĩnh) |

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập mới được 5 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 850 đoàn viên công đoàn.