Thành đoàn TP HCM

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022: Khát vọng - Xung kích - Tri thức - Bản lĩnh

K' LIỆP |

Chiều 2.11, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thông tin về những nội dung trọng tâm của Đại hội.