Thẩm phán cao cấp

Bổ nhiệm 16 thẩm phán cao cấp, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Quang Việt |

Hai ngành tố tụng là toà án và viện kiểm sát trong tuần qua có việc bổ nhiệm chức danh thẩm phán cao cấp và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngành tố tụng bổ nhiệm một Thẩm phán cao cấp, một Phó Cục trưởng

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài Chánh án TAND tỉnh Hà Giang được bổ nhiệm chức danh thẩm phán cao cấp, ngành công an cũng trao quyết định cho một lãnh đạo cấp cục.

Các Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án được bổ nhiệm tuần qua

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngành toà án có những thay đổi về nhân sự: Một Thẩm phán cao cấp, một Phó Chánh án được bổ nhiệm theo quyết định của Chủ tịch nước.

Chân dung các thẩm phán cao cấp được bổ nhiệm trong tuần

Việt Dũng |

Trong tuần qua, ngoài 4 thẩm phán được Quốc hội phê chuẩn, 3 chức vụ Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng được bổ nhiệm.