Tết xưa Tết nay

Có phải Tết ngày càng “nhạt” vì smartphone, facebook?

HẢI ĐĂNG |

Đã có nhiều ý kiến than phiền về việc Tết ngày càng “nhạt”, và một trong những nguyên nhân là smartphone, facebook, mạng xã hội.