Tết thời ông bà

Tìm về không gian Tết xưa, Tết thời ông bà

TRẦN THI - THÙY TRANG |

Gói bánh chưng, lau lá chuối trong không gian của “thời ông bà” là sở thích, niềm vui của nhiều người. Với người trung niên, họ như tìm được hương vị Tết xưa, còn với người trẻ, họ như được dừng lại nghỉ ngơi giữa cuộc sống bộn bề để thực sự cảm nhận Tết.