Tết Huế xưa

Nghe cổ vật kể chuyện Tết Huế xưa 

Tường Minh |

Huế - Những chuyện kể về Tết Huế xưa hiện về qua những cổ vật được lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. 

Tết Huế xưa thời triều Nguyễn qua hồi ức của một nhân chứng người Pháp

Tường Minh |

Huế - Một chứng nhân người Pháp lai Việt là Michel Đức Chaigneau, người từng sống ở Huế dưới thời vua Gia Long và đầu thời Minh Mạng đã thuật lại những điều tai nghe mắt thấy về Tết Huế xưa.

Ban "lửa tình" cho cung phi - phong tục độc đáo của Tết triều Nguyễn

Tường Minh |

Huế - Nhà Nguyễn, chế độ phong kiến cuối cùng ở Việt Nam đã cáo chung hơn nửa thế kỷ có rất nhiều chuyện lạ trong dịp lễ Tết. Và một trong những chuyện lạ đó là lễ "ban lửa tình" cho các cung phi.