tết dân tộc

Tại sao ngày Tết cổ truyền còn được gọi là xuân Di Lặc?

Huân Cao - Nam Hiệp |

Ngày Tết cổ truyền của dân tộc còn được gọi là Xuân Di Lặc. Vậy tại sao mùa xuân trong đạo Phật được gọi là Xuân Di Lặc và Xuân Di Lặc có mặt tại Việt Nam từ khi nào?

Ngày Tết cổ truyền độc đáo của đồng bào Pa Cô nơi rẻo cao A Lưới

Phúc Đạt |

Tết Aza Koonh (Tết Aza) là lễ hội truyền thống, Tết cổ truyền của dân tộc Pa Cô (thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) nói chung và một số dân tộc thiểu số nói riêng nhằm đánh dấu thời điểm kết thúc của một năm làm việc cũ và mở ra một năm làm việc mới.