Tên lửa Bulava

Nga phóng loạt ICBM bay qua phần lớn lãnh thổ tới Viễn Đông

Hà Liên |

Một tàu ngầm Nga đã phóng thành công 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ Bạch Hải tới một địa điểm thử nghiệm trên bán đảo Kamchatka, Viễn Đông.