Tàu cát tặc

“Tàu cảnh sát đường thủy cạnh tàu cát tặc lộng hành không phải của Hà Nội”

VƯƠNG TRẦN |

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội khẳng định tàu cảnh sát đường thủy ở cạnh tàu cát tặc đang lộng hành không phải của Hà Nội.