Tập huấn kỹ năng phòng chống dịch

Tập huấn phòng chống dịch cho tình nguyện viên là đoàn viên, CNLĐ

Lâm Nguyễn |

240 tình nguyện viên là đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc vừa được tập huấn “Các biện pháp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19” để sẵn sàng cung ứng nguồn nhân lực cho các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.