Tặng xe đạp cho học sinh

Hậu Giang: Tặng xe đạp cho học sinh huyện vùng sâu Long Mỹ

Hoài Phúc |

Những chiếc xe đạp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn đã được trao tặng đến các em học sinh huyện vùng sâu Long Mỹ.