Tặng hơn 4500 suất

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh chung sức chống dịch COVID-19

NGUYỄN THỊ HẠNH (PCT CĐ Viên chức Hà Tĩnh) |

Cán bộ, đoàn viên các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh đã tích cực quyên góp tiền nấu hơn 4.500 suất cơm và mua 60 thùng sữa tặng cho các khu cách ly chống dịch COVID-19.