Tặng Cờ thi đua toàn diện

Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua toàn diện cho Công đoàn Cảng Sài Gòn

Ngọc Phương |

Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020.