Tặng

Trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam”

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  đã trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” trị giá 10.000.000 đồng cho gia đình đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh.