Tản văn

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn” trở lại với diện mạo mới

Thanh Hương |

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của bộ đôi tác giả Phạm Lữ Ân đã chạm mốc 10 năm tuổi với 30 lần tái bản và luôn giữ vị trí trong Top best-seller của thị trường sách Việt Nam.

Thúng mủng giần sàng

đỗ phấn |

Người Việt sử dụng cây tre trong đời sống hàng ngày từ nhiều nghìn năm trước. Hầu như tất cả những dụng cụ cấy trồng, săn bắt, chài lưới đều có sự góp mặt của cây tre. Người sống dùng tre đan thuyền để đi trên mặt nước. Người chết cũng phải có cái đòn tre để khiêng ra đồng.