Tâm hồn cây rừng

Tâm hồn cây rừng

Nguyễn Hàng Tình |

Bao trăm năm qua, kể từ khi có lịch sử thành văn, câu hỏi về cây gì quí báu nhất với người Tây Nguyên cứ đeo bám tôi, khi mà Tây Nguyên là xứ rừng, trung tâm tiêu biểu của nền "Văn minh rừng". Khi gặp bất cứ người bản địa sơn nguyên nào, tôi vẫn chỉ hỏi mỗi một câu là: cây gì quí nhất ? Họ bảo, cây gì mà chẳng quí.