Tài sản gắn liền với đất

Nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Kim Nhung (T/H) |

Khi cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì phải đăng ký với văn phòng đất đai nơi có đất.

Khi nào được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất?

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là 9 trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Thông tư 07/2019/TT- BTP. 

7 trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người dân nên biết

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP. 

Trường hợp nào được thế chấp quyền sử dụng đất ngoài ngân hàng?

Phương Duy (T/H) |

Căn cứ Điều 35 Nghị định 21/2021/NĐ-CP, cho phép việc thế chấp và nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là ngân hàng.

Những điều người dân cần biết về trang bổ sung sổ đỏ

Kim Nhung (T/H) |

Trang bổ sung sổ đỏ dùng để xác nhận một số thay đổi liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân.

5 quy định chi tiết về trình tự, thủ tục trưng dụng đất

Kim Nhung (T/H) |

Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, khẩn cấp,...

Làm sổ đỏ có cần bản sao chứng minh nhân dân không?

Phương Duy (T/H) |

Những địa phương mà dữ liệu quốc gia về dân cư đã được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai) thì người dân đi làm thủ tục cấp sổ đỏ không cần phải cung cấp bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Diện tích đất thu hồi thực tế khác với giấy tờ, bồi thường như thế nào?

Minh Quân |

Tiền bồi thường khi thu hồi đất sẽ được tính trên diện tích thu hồi. Tuy nhiên, không phải lúc nào diện tích đất đo đạc được trên thực tế cũng giống với giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Điều kiện để tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ

Phương Duy (T/H) |

Có tới 4 loại tài sản gắn liền với đất được pháp luật thừa nhận và cấp cùng sổ đỏ với đất khi đảm bảo các điều kiện nhất định.

Những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường tài sản

Khương Duy |

Tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở, công trình xây dựng khác không phải là nhà ở, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm. Tuy nhiên, tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất sau thì sẽ không được bồi thường.

7 trường hợp người dân bị từ chối nhận hồ sơ cấp sổ đỏ

Khương Duy |

Hồ sơ cấp sổ đỏ của người dân có thể bị từ chối nếu như không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật.

4 loại tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ

Trang Thiều |

Tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp giấy chứng nhận sẽ được cấp sổ đỏ nếu có đủ điều kiện.

7 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là những trường hợp tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giảm một nửa thời gian cấp sổ đỏ

T.CHÍ |

Theo Quyết định số 5167/QĐ-BTNMT, thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ được cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian so với trước kia.