Tài khoản an sinh xã hội

Cán bộ phường làm việc xuyên ngày nghỉ lập tài khoản an sinh xã hội cho người dân

HỮU CHÁNH |

Nhiều địa phương ở Hà Nội huy động tối đa nhân sự làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật để đăng ký tài khoản an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người dân.

Lý do gần 50.000 người Hà Nội không đăng ký được tài khoản an sinh

Cẩm Hà |

Các báo cáo khảo sát nhanh của 30/30 quận, huyện, thị xã cho thấy Hà Nội có khoảng 47.860 người không đăng ký được tài khoản an sinh.