Tác động từ COVID-19

Nhiều doanh nghiệp sắp cạn nguyên liệu vì dịch COVID-19

Cường ngô |

Tại cuộc họp đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đến các ngành sản xuất của Việt Nam chiều 26.2, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết, nhiều doanh nghiệp đối diện việc tạm ngừng sản xuất vì thiếu nguồn cung nguyên vật liệu; có doanh nghiệp nguồn cung chỉ đáp ứng được đến cuối tháng 3, đầu tháng 4.