Tả Quân Lê Văn Duyệt

Những câu chuyện lịch sử biết nói ở lăng Tả quân Lê Văn Duyệt

Ngọc Lê - Anh Nhàn |

Khu đền và mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt (dân gian còn gọi là Lăng Ông) là nơi người dân thường đến viếng thăm để ghi nhớ công ơn của vị tướng Tổng trấn thành Gia Định xưa. 

Nhuộm sắc vàng son…

TUYỀN LINH |

1.“Em ơi, sau mấy trăm năm Gia Định Sài Gòn không quên công đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, nên Bà Chiểu Lăng Ông còn nhuộm sắc vàng son và khói hương luôn kính tưởng ơn người… bình định non sông, chẩn tế xây đời.