Sydney chìm trong biển khói

Sydney chìm trong khói cháy rừng

Thu Hương (Theo Reuters) |

Gió từ hơn 100 đám cháy ở đông nam Australia đã đẩy khói về phía nam, tạo thành một đám mây dày đặc và bao trùm cả thành phố Sydney (Australia).