suối Mơ Khe Răm

Đu dây giải cứu nam du khách ngoại quốc mắc kẹt giữa dòng thác xiết

Văn Trực |

Nam du khách ngoại quốc mắc kẹt tại thác nước ở khu vực Suối Mơ Khe Răm (xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng). Lực lượng chức năng đã phải đu dây, giải cứu người bị nạn.

Giải cứu một người ngoại quốc mắc kẹt khi tắm suối tại Đà Nẵng

Văn Trực |

Một người ngoại quốc khi đang tắm suối tại suối Mơ Khe Răm (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thì bị mắc kẹt vì thác nước chảy xiết.