Sunworld

Khởi động chương trình kích cầu du lịch lần thứ 2: Kỳ vọng tạo cú hích mới

Ngọc Ánh |

“Chương trình kích cầu du lịch lần hai không chú trọng vào số lượng mà đi sâu vào chất lượng. Chúng tôi kỳ vọng chương trình này sẽ giúp các doanh nghiệp du lịch sống lại; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón khách quốc tế ngay khi có thể...”.