Sui thầu

Lớp học xoá mù chữ cho những người phụ nữ ở bản vùng cao Sui Thầu

Khánh Linh |

Lớp học xóa mù chữ của các thầy cô giáo ở thôn vùng cao Sui Thầu đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cải thiện chất lượng cuộc sống.