Sửa đổi Luật đất đai

Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phạm Đông |

Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án luật.

Sửa luật nhằm sử dụng đất hiệu quả, hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mục tiêu của việc tổng kết Nghị quyết 19 và sửa đổi Luật Đất đai nhằm quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả hơn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp liên quan tới đất đai.

Đại biểu QH lo ngại thất thoát nguồn lực đất đai nếu không qua đấu giá

Vương Trần |

Vấn đề hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tiếp tục được nhiều đại biểu quan tâm, nêu ý kiến, tranh luận.

Luật Đất đai 2013 cần sửa đổi những nội dung gì?

Nhóm PV |

Sau 8 năm thực thi, Luật Đất đai 2013 đã giải quyết được nhiều vấn đề kinh tế - xã hội liên quan đến quản lý nhà nước đối với đất đai, hiệu quả hơn so với các Luật Đất đai đã ban hành trong các thời kỳ trước. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội, những năm gần đây, vấn đề đất đai tại nước ta đã nảy sinh những vấn đề pháp lý mới mà Luật Đất đai 2013 chưa đề cập đến. Vì vậy, sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp bách và những nội dung gì cần phải sửa đổi?

Sửa đổi luật đất đai – Bịt kẽ hở, gỡ bất cập sau gần 10 năm thực thi

Nhóm PV |

Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1.7.2014, không thể phủ nhận đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Song, sau gần 10 năm có hiệu lực, Luật Đất đai 2013 cũng bộc lộ nhiều bất cập, chồng chéo dẫn đến việc mập mờ trách nhiệm quản lý, khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện. Để làm rõ hơn về vấn đề này, báo Lao động tổ chức toạ đàm: Sửa đổi luật đất đai – Bịt kẽ hở, gỡ bất cập sau gần 10 năm thực thi.

Tọa đàm Sửa đổi luật đất đai– Bịt kẽ hở, gỡ bất cập sau gần 10 năm thực thi

Nhóm PV |

Vào lúc 9h ngày 24.12.2021, Báo Lao động tổ chức toạ đàm: 

"Sửa đổi luật đất đai – Bịt kẽ hở, gỡ bất cập sau gần 10 năm thực thi". 

Làm rõ quyền chủ sở hữu toàn dân, khung giá đất khi sửa đổi Luật Đất đai

Phạm Đông |

Các ý kiến tại hội nghị đã kiến nghị cần phải đổi mới việc xác định khung giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm quyền lợi và sinh kế của người dân sau thu hồi đất; áp dụng nguyên tắc đồng thuận theo đa số.

Tìm giải pháp đột phá giảm tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về đất đai

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng yêu cầu phải tìm ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm giảm tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến đất đai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất.

Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng sửa Luật Đất đai

ĐÌNH TRƯỜNG |

Thủ tướng Chính phủ mới đây yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi. Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài chỉ ra nhiều kẽ hở trong Luật Đất đai 2013.

Gần 70% khiếu nại của công dân liên quan đến đất đai

Vương Nguyên Chung |

“Có thể nói là chúng ta "sống trên đất, chết vùi trong đất", đất đai là nguồn tài nguyên lớn nhất của đất nước; tuy nhiên trong thời gian qua, hệ thống pháp luật đất đai của chúng ta còn nhiều điểm bất hợp lý và chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển” - đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) nêu ý kiến.

Chính phủ đề nghị chưa sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2020

Vương Trần |

Theo tờ trình mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày, trong chương trình xây dựng luật năm 2020, Chính phủ đề nghị rút 1 dự án là luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai.