Sửa chữa hư hỏng quốc lộ 5

800 mét đường xuống cấp nghiêm trọng nhất được sửa chữa trên Quốc lộ 5

Đặng Tiến - Hoàng Vũ |

Sau 2 tháng thi công, 800 mét đường Quốc lộ 5 (đoạn qua địa bàn Hải Dương) được sửa chữa sau thời gian dài xuống cấp trầm trọng.

Hoàn thành sửa chữa đoạn xuống cấp nghiêm trọng nhất trên Quốc lộ 5

Đặng Tiến - Tùng Giang |

Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn Hải Dương được đánh giá là xuống cấp nghiêm trọng nhất trong toàn tuyến đã hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp.