Stay at home

Thông điệp đặc biệt chống COVID-19 từ những bóng hồng mê xe

Khánh Hòa - Cát Tường |

Mới đây, những phóng viên nữ chuyên về xe, thành viên của tổ chức phi lợi nhuận Women World Car Of The Year vừa gửi một thông điệp đặc biệt kêu gọi người dân trên toàn thế giới ở nhà ("Stay at home") để chung tay chống dịch COVID-19.