Sống cảnh nhà trọ

Công nhân nhà trọ và nỗi lo năm học mới

KỲ QUAN |

Đối với công nhân lao động xa nhà, sống cảnh nhà trọ, có con còn trong tuổi đến trường, năm học mới bao giờ cũng là nỗi lo lớn. Tổ chức công đoàn ở nhiều nơi đã dang tay chia sẻ một phần vất vả mang tên “năm học mới” cùng công nhân lao động