Sở xây dựng tỉnh Thái Nguyên

2 Giám đốc Sở và nhiều cán bộ tại Thái Nguyên bị đề nghị kỷ luật

Anh Minh |

Thái Nguyên- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa đề nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét kỷ luật Giám đốc Sở xây dựng và Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh.