Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông nhiều lần được vinh danh

NGUYỄN THỊ HẠNH (PCT CĐ Viên chức Hà Tĩnh) |

Anh Đặng Văn Đức - Trưởng phòng Bưu chính viễn thông - Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh là gương sáng về “lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhận được nhiều bằng khen của các cấp, ngành và tổ  chức công đoàn, đặc biệt là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.