Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng "bối rối" với cụm từ "ruộng bậc thang"

Nhiệt Băng |

Do "bối rối" với cụm từ "ruộng bậc thang" khi áp dụng vào thực tiễn tại địa phương nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phải hỏi Tổng Cục quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Sở Tài nguyên môi trường Lâm Đồng đề xuất khiển trách 3 cán bộ

Nhiệt Băng |

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Lâm Đồng đề xuất phê bình nghiêm khắc 2 tập thể và khiển trách 3 cá nhân liên quan đến các sai phạm về đất đai mà Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại kết luận 929 ngày 12.6 vừa qua.