Sở Nộ vụ TPHCM

TPHCM sẽ bố trí không quá 4 cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở

MINH QUÂN |

Sở Nội vụ TPHCM đề xuất bố trí không quá 4 cán bộ, công chức làm việc tại mỗi cơ quan, đơn vị nhà nước tại thành phố trong thời gian tăng cường biện pháp chống dịch COVID-19.