sở Giáo dục Khánh Hòa

Công đoàn vào cuộc vụ xét đặc cách nhân viên thư viện Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tổ chức công đoàn đang phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước giải quyết vụ việc xét tuyển đặc cách vào chức danh viên chức đối với các nhân viên thư viện, y tế, văn thư.