Sở Công thương Ninh Thuận

Sở Công Thương Ninh Thuận lên tiếng vụ họp với khách từ vùng dịch về

Hữu Long |

Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp trực tuyến nhưng sơ suất, để một người về từ vùng dịch vào trong. Sau khi phát hiện, Sở này đã tổ chức kiểm điểm, báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận.

Xem xét kiểm điểm Sở Công thương Ninh Thuận vì chủ quan phòng dịch

Phương Linh |

Chiều 26.5, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa giao các đơn vị liên quan xem xét kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Sở Công thương khi tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch COVID-19 nhưng không báo cáo theo quy định.