Sở chỉ huy

Hà Nội phát hiện, thu giữ 5.000 bộ que test COVID-19

Nguyễn Hà |

Nhận tin báo có đối tượng chào bán que test COVID-19, công an phường Nhân Chính (Trung Hoà, Hà Nội) đã thu giữ và đang xác minh, làm rõ.

Thủ tướng lập trung tâm chỉ huy nối với 2.594 xã, phường tại phòng làm việc

Vương Trần |

Thủ tướng đã chỉ đạo thiết lập trung tâm chỉ huy và kiểm tra trực tuyến về phòng chống dịch ngay tại phòng làm việc của Thủ tướng đến 2.594 điểm cầu tại xã phường, thị trấn ở 19 tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

3 Phó Chủ tịch Hà Nội làm tổ trưởng 3 tổ chuyên trách phòng chống dịch

Nguyễn Hà |

Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội có Thông báo thành lập 3 Tổ công tác chuyên trách để điều hành trực tiếp, toàn diện theo các mảng, lĩnh vực công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội lập sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Theo Chỉ thị mới ban hành của UBND TP. Hà Nội, Sở Chỉ huy thành phố thành lập, đặt tại trụ sở UBND thành phố để trực tiếp chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch thông qua hệ thống giám sát trực tuyến 24/7 và chế độ thông tin, báo cáo.