Số ca mắc mới

Hôm nay cả nước chỉ ghi nhận hơn 500 người mắc COVID-19

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 18.6 đến 16h ngày 19.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 533 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 166 ca so với ngày trước đó. 

Hôm nay ghi nhận xấp xỉ 700 ca COVID-19 mới, gần 6.000 F0 khỏi bệnh

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 17.6 đến 16h ngày 18.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 699 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có gần 6.000 F0 được công bố khỏi bệnh, không ghi nhận F0 tử vong. 

Cả nước ghi nhận hơn 700 ca COVID-19 mới, hơn 8.000 F0 khỏi bệnh

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 16.6 đến 16h ngày 17.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 723 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 51 ca so với ngày trước đó. Hôm nay không ghi nhận F0 tử vong. 

SARS-CoV-2 liên tục tiến hóa, tiếp tục coi vaccine là "vũ khí chiến lược"

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, virus SARS-CoV-2 liên tục tiến hóa, khó xác định tính chất nguy hiểm của các biến thể và mức độ tăng nặng và tử vong. 

Cả nước ghi nhận 774 ca COVID-19 mới, gần 9000 F0 khỏi bệnh

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 15.6 đến 16h ngày 16.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 774 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (giảm 92 ca so với ngày trước đó) tại 44 tỉnh, thành phố. Hôm nay không ghi nhận F0 tử vong. 

Trung bình số mắc COVID-19 mới ghi nhận trong 7 ngày qua là 768 ca/ngày

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 14.6 đến 16h ngày 15.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 866 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (tăng 10 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố. Hôm nay không ghi nhận F0 tử vong. 

Hôm nay không có F0 tử vong, không còn bệnh nhân nặng phải chạy ECMO

Thùy Linh |

Tối 13.6, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 12.6 đến 16h ngày 13.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 617 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 616 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay không có F0 tử vong, không còn bệnh nhân COVID-19 nặng phải chạy ECMO. 

Số ca COVID-19 hôm nay thấp nhất gần 12 tháng qua, không có F0 tử vong

Thuỳ Linh |

Tối 12.6, Bộ Y tế cho biết, cả nước có 568 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 568 ca ghi nhận trong nước (giảm 142 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 378 ca trong cộng đồng).

Số ca COVID-19 mới hôm nay còn hơn 700 ca, 1 F0 tử vong

Thùy Linh |

Tối 11.6, Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 10.6 đến 16h ngày 11.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 710 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (giảm 251 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố. Hôm nay cả nước ghi nhận 1 F0 tử vong. 

Số ca mắc COVID-19 mới hôm nay dưới 1000 ca, 1 F0 tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 9.6 đến 16h ngày 10.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 961 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (tăng 162 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố. Hôm nay ghi nhận 1 F0 tử vong. 

Cả nước ghi nhận hơn 800 F0 mới, không có ca tử vong vì COVID-19

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 8.6 đến 16h ngày 9.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 802 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 799 ca ghi nhận trong nước, giảm 114 ca so với ngày trước đó. Hôm nay không ghi nhận F0 tử vong. 

Cả nước ghi nhận hơn 900 ca mắc COVID-19, không ghi nhận F0 tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 7.6 đến 16h ngày 8.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 913 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (giảm 47 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố. Hôm nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. 

Cả nước ghi nhận hơn 800 ca COVID-19 mới, một F0 tử vong

Thùy Linh |

Tối 6.6, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 5.6 đến 16h ngày 6.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 806 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 802 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay ghi nhận 1 F0 tử vong. 

Số ca COVID-19 mới trên cả nước chỉ còn 881 ca, không có F0 tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 3.6 đến 16h ngày 4.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 881 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (giảm 158 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố. Hôm nay không ghi nhận F0 tử vong. 

Số ca COVID-19 mới nhiều ngày nay chỉ dao động ở mức 1.000 ca/ngày

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 2.6 đến 16h ngày 3.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.039 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (giảm 49 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố. 

Cả nước ghi nhận thêm hơn 1.000 ca COVID-19 mới, 1 F0 tử vong

Thùy Linh |

Tối 2.6, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 1.6 đến 16h ngày 2.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.088 ca nhiễm mới, trong đó đều là các ca ghi nhận trong nước (tăng 41 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố. Hôm nay ghi nhận 1 F0 tử vong. 

Hôm nay cả nước ghi nhận hơn 1.000 ca COVID-19 mới, không có F0 tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 31.5 đến 16h ngày 1.6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.047 ca nhiễm mới, đều là ca nhập cảnh và 1.047 ca ghi nhận trong nước, tăng 37 ca so với ngày trước đó.

Số ca COVID-19 mới hôm nay ghi nhận ở mức hơn 1.000 ca

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 30.5 đến 16h ngày 31.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.010 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (giảm 108 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố. 

Số ca mắc COVID-19 hôm nay tăng hơn 200 ca, không có F0 tử vong

Thùy Linh |

Tối 30.5, từ 16h ngày 29.5 đến 16h ngày 30.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.118 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (tăng 228 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố. 

Số ca mắc COVID-19 trên cả nước giảm mạnh, chỉ còn gần 900 ca

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 28.5 đến 16h ngày 29.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 890 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (giảm 224 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố.