Sinh viên tìm việc làm thêm

Sinh viên đổ xô đi làm thêm ngay sau khi trở lại trường

Minh Quang |

Hà Nội- Thời điểm các trường đại học ra thông báo cho sinh viên đi học trực tiếp cũng là lúc nhiều bạn trẻ đổ lên Hà Nội để tìm kiếm các công việc làm thêm, để có thể chi trả một phần học phí, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.