Sinh hoạt chuyên đề

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

K.N |

Thái Nguyên -  Tại khu ATK Định Hóa Thái Nguyên, Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 5 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bình Định: Tập huấn sinh hoạt chuyên đề nữ công năm 2020

Phúc Trầm |

Ngày 25.10, Ban Thường vụ Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức chương trình tập huấn sinh hoạt chuyên đề nữ công năm 2020 cho hơn 70 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Nữ công tại các CĐCS trực thuộc.

Chi bộ LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn |

Chi bộ LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan” năm 2020 thông qua Cuộc thi “Tìm hiểu về Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII”.