Siêu thị Co.opMart Sóc Trăng

Nâng cao tay nghề giúp lao động sớm có việc làm

PHƯƠNG ANH |

Tỉnh Sóc Trăng đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho NLĐ thông qua công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, tư vấn giới thiệu việc làm.