Sắt thép tăng giá

Dây điện, sắt thép theo đà xăng dầu, tiểu thương lo, nhà thầu “bỏ chạy”

H.M.Thảo |

Cần Thơ - Do tác động tăng giá xăng dầu, dây cáp điện tăng giá lần 3, sắt thép cũng tăng 200 - 500 đồng/kg, tiểu thương lo lắng xoay đồng vốn không kịp nhập trữ hàng, trong khi thầu vật tư báo lỗ, “bỏ của chạy lấy người”.