Sạp báo

"Đỏ mắt" tìm sạp báo truyền thống giữa lòng Hà Nội

MINH TRIẾT - HOÀI THU |

Những sạp báo in chỉ còn lại số ít tại Hà Nội khi suy giảm về lượng người đọc và tìm mua, nhưng đó dường như vẫn là một nét văn hóa, một thói quen với nhiều người.