Sâm dây

Hạnh phúc khi được khởi nghiệp với cây sâm dây quê hương

Nhật Trường |

Chúng tôi không thể trả lời hết được hạnh phúc là gì, nhưng việc phát triển cây sâm dây của quê hương là một hạnh phúc mà hằng ngày chúng tôi đang làm, theo đuổi và tận hưởng.