sách lý luận

Hội thảo về sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

THEO TTXVN |

Ngày 3.12, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phóng viên Báo Lao Động được tặng thưởng loại B sách lý luận, phê bình

V.D |

Năm 2020, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp tục thực hiện xét tặng thưởng theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT) có chất lượng và các đơn vị đã có nhiều tác phẩm có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực lý luận, phê bình VHNT.