sách đạo đức bị loại

Lý do khiến sách "Đạo đức - Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Đặng Chung |

Sách “Đạo đức -Công nghệ giáo dục lớp 1”, cuốn sách duy nhất còn lại trong bộ sách Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng vừa bị Hội đồng thẩm định sách giáo khoa mới đánh giá là không đạt, chính thức bị loại sau 2 vòng thẩm định.