Sắc lệnh hành pháp Tổng thống Mỹ

Hành động đặc biệt của Tổng thống Biden vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden sẽ ký hai sắc lệnh hành pháp dành cho phụ nữ trong ngày 8.3.