Sa Đéc tung hoa khủng đòn du khách

Đang nằm viện vẫn ra tay trộm cắp

Lục Tùng |

Lợi dụng lúc bệnh nhân cùng phòng đang ngủ say, Tú đã ra tay trộm cắp rồi bỏ trốn khỏi bệnh viện.