rút thẻ đầu xuân

Tục xăm thẻ đầu xuân: Tin vào những điều may mắn

Bình An |

Từ xưa người Việt Nam đã có tục rút quẻ thẻ. Vào ngày đầu năm mới, người dân đến chùa, miếu và thường rút thẻ xem vận may rủi trong năm.