Robot Sophia nói cách mạng công nghiệp 4.0

Robot Sophia “tếu táo” nhắc đến âm nhạc của Sơn Tùng M-TP

L.HOA |

Có mặt tại Việt Nam, Robot Sophia – Robot đầu tiên được cấp quyền công dân đầu tiên trên thế giới xuất hiện trong tà áo dài trắng ấn tượng, khuôn mặt nhiều biểu cảm và luôn nở nụ cười tươi. Khi giới thiệu về “sứ mệnh” của mình, Robot Sophia còn “tếu táo” nhắc đến âm nhạc của Sơn Tùng M-TP.