Rèn kỹ năng sống

Nghệ An cấm học thêm dịp hè, tạo điều kiện cho học sinh rèn kỹ năng sống

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An  cấm dạy thêm học thêm trong dịp hè nhằm tạo điều kiện cho học sinh nghỉ ngơi, vui chơi, rèn luyện kỹ năng sống.